TLK kompensavimas.

Dantų protezavimo paslaugos teikiamos pacientams, turintiems pirmą laišką iš Teritorinių Ligonių Kasų.

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš Privalomojo Sveikatos Draudimo Fondo biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • vaikai iki 18 metų;
 • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turėtų:

 • Kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prie kurios yra prisirašęs, odontologą arba į bet kurios kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas, odontologą;
 • Gauti iš odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo medicininių dokumentų išraše (forma Nr. 027/a).

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, pateikia PAASPĮ, prie kurios yra prisirašęs:

 • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo sąrašą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas;
 • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma Nr. 027/a).

PAASPĮ užregistruoja asmens prašymus įtraukti į sąrašą ir kiekvieną mėnesį pateikia juos teritorinei ligonių kasai. TLK, gavusi prašymus, pagal nustatytą formą sudaro kiekvienos savivaldybės, esančios jos veiklos zonoje, asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą.
TLK sąrašas yra tęstinis ir sudaromas atsižvelgiant į vienintelį kriterijų – registravimo PAASPĮ sąraše datą.
TLK paštu išsiunčia gyventojui pranešimą su atitinkama informacija (sąrašo numeris, įstaigų sąrašą, sudariusių sutartis su TLK dėl kompensuojamų dantų protezavimo paslaugų ir pan.). TLK pažymos neišduodamos neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, o apie pažymos neišdavimo motyvus asmenys informuojami raštu.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, bei tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas – iki 413,51 euro;
 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – iki 1 272,31 euro;
 • vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 211,04 euro;
 • vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas – iki 1 272,31 euro.